UiPath cung cấp một hệ thống các activities có sẵn giúp người dùng làm việc với Excel, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các activities cơ bản, qua đó các bạn có thể tự động hóa các công việc liên quan đến Excel của mình.

Excel Application Scope

Activity này sử dụng để mở 1 file excel và thao tác trên đó, khi chương trình chạy qua activity này, file excel sẽ được đóng lại. (Lưu ý activity này chỉ hoạt động khi máy đã được cài đặt Microsoft Office – Excel).

Note: Các activity thao tác với file excel cần được đặt bên trong Excel Application Scope này.

Để sử dụng được activity này các bạn chỉ cần kéo activity trong phần App Integration > Excel và thả vào màn hình Designer.

Danh sách thuộc tính

File

 • Edit Password (String): Mật khẩu để chỉnh sửa file (Nếu có).
 • Password (String): Mật khẩu mở file (Nếu có).
 • WorkbookPath (String) – Bắt buộc: Đường dẫn đầy đủ đến file excel.

Options:

 • Create if not exists (Boolean): Nếu giá trị là True sẽ tạo 1 file excel mới theo đường dẫn được cung cấp, nếu False thì không. Trong trường hợp file không tồn tại, hệ thống sẽ thông báo lỗi và dừng chương trình. (Mặc định là True).
 • Auto Save (Boolean): Tự động lưu các thay đổi trên file excel, nếu là False, các thay đổi trong quá trình chạy sẽ không được lưu.

Read Range

Đọc file excel theo một phạm vi (range), nếu thuộc tính phạm vi không được cung cấp, activity này sẽ đọc toàn bộ file excel bao gồm tất cả các cột và hàng.

Lưu ý: Activity này chỉ hoạt động bên trong activity Excel Application Scope.

Danh sách thuộc tính

Input:

 • Range (String) – Bắt buộc: Phạm vi đọc dữ liệu (Ví dụ: A1:E100), nếu để trống hệ thống sẽ đọc tất cả dữ liệu trong file bao gồm tất cả hàng và cột có dữ liệu.
 • SheetName (String) – Bắt buộc: Tên của sheet muốn đọc dữ liệu trong file excel, mặc định là “Sheet1”.

Options:

 • Add Headers (Boolean): Đọc dữ liệu theo phạm vi chỉ định bao gồm cả tên cột.

Output:

 • Datatable: Lưu dữ liệu được đọc từ file excel vào một data table (chỉ hỗ trợ kiểu dữ liệu DataTable).

Write Range

Ghi dữ liệu từ DataTable vào file excel theo phạm vi chỉ định.

Danh sách thuộc tính

Destination:

 • Sheet Name (String) – Bắt buộc: Tên sheet muốn ghi dữ liệu trong file excel.
 • Starting Cell: (String) – Bắt buộc: Vị trí bắt đầu ghi dữ liệu, dữ liệu sẽ được ghi từ vị trí được chỉ định, nếu để trống hệ thống sẽ ghi bắt đầu từ A1.

Input:

 • DataTable: Bảng dữ liệu bạn muốn ghi vào excel (Chỉ support kiểu dữ liệu DataTable).

Options:

 • Add Headers (Boolean): Nếu giá trị là True, hệ thống sẽ ghi vào file excel tất cả dữ liệu bao gồm cả tên của các cột của DataTable.

Trường hợp ứng dụng: Gộp nhiều sheet từ các file khác nhau vào cùng 1 sheet

Xác định quy trình

Một người kinh doanh tiệm café có nhiều cửa hàng tại các thành phố khác nhau, doanh thu của mỗi cửa hàng được ghi lại trên 1 file excel. Mỗi cuối tháng người đó nhận báo từ các chủ cửa hàng (các file excel) và tổng hợp lại thành một file để dễ dàng xem báo cáo. Công việc đó khiến người chủ cửa hàng tốn nhiều công sức và thời gian để copy các sheet qua lại.

Các bước thực hiện quy trình theo cách con người thực hiện:

 1. Tải các file báo cáo
 2. Mở file excel báo cáo
 3. Copy sheet “Sheet1”
 4. Paste vào file excel tổng hợp
 5. Đóng file excel báo cáo
 6. Lặp lại đến khi hết file

Thiết kế quy trình tự động

Để thiết kế một quy trình tự động hóa thì điều đầu tiên các bạn cần xác định 2 yếu tố:

 • Dữ liệu đầu vào – Input (Vd: các file báo cáo của từng cửa hàng)
 • Dữ liệu đầu ra (kết quả) – Output (Vd: file báo cáo tổng hợp)

Sau khi đã xác định được dữ liệu đầu vào/ra thì bước tiếp theo là xác định các bước sẽ được thực hiện bằng robot tự động từ quy trình có sẵn. Trong trường hợp này sẽ là các bước 2,3,4,5,6 ở quy trình bên trên.

Quy trình thực hiện bằng Robot sẽ mô phỏng lại gần giống các bước thực hiện của con người nhưng được thực hiện một các tự động: nhanh hơn và chính xác hơn.

Thực thi quy trình tự động trên UiPath Studo

Để thực hiện quy trình này, mình chỉ sử dụng các activities:

 • Excel Application Scope: Mở file excel cần làm việc
 • Read Range: Đọc dữ liệu từ “Sheet 1” trong file báo cáo
 • Merge DataTable: Gộp dữ liệu từ các sheet lại
 • Write Range: Ghi dữ liệu từ DataTable vào file tổng hợp.

Dữ liệu đầu vào

 • Data/Report-1.xlsx
 • Data/Report-2.xlsx
 • Data/Report-3.xlsx

Dữ liệu đầu ra:

 • Output/Report.xlsx
Demo quy trình

Lời kết

Qua bài viết này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng những activity về Excel cơ bản của UiPath cũng như tình huống thực tế. Nếu các bạn có thắc mắc hãy comment dưới bài viết này và cho chúng mình biết ý kiến nhé. Happy Automation!

RPT Vietnam

One thought on “Hướng dẫn tự động hóa sử dụng UiPath và Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *