Tự động kích hoạt UiPath process thông qua Power Automate.

UiPath là một công cụ RPA top đầu hiện nay để xây dựng các robot phần mềm, việc kết hợp giữa UiPath và Power Automate trong bộ Office 365 của Microft sẽ mang lại những giá trị ngoài sức mong đợi.

Trong bài viết này RPT sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng UiPath API để khởi động 1 process và tích hợp API vào Power Automate để hoàn thiện 1 ứng dụng tự động hóa RPA.

Perquisitions

 • Office 365 Enterprise (Outlook and Power Automate)
 • UiPath Automation Cloud (Orchestrator cloud)
 • UiPath Postman – công cụ sử dụng để test các API (https://postman.uipath.rocks)

UiPath API

Để có thể truy cập các API của UiPath, đầu tiên bạn cần đăng ký tài 1 khoản tại https://cloud.uipath.com/. Nếu các bạn chưa có tài khoản hoặc không biết tạo, hãy tham khảo bài viết này của RPT nhé.

Bước 1. Get API Access Information

Trước khi bắt đầu sử dụng API của UiPath, bạn cần lấy được thông tin truy cập của API như User Key, Client Id… Bạn có thể tìm thấy các thông tin này tại trang quản lý dịch Cloud của UiPath, sau đó hãy lưu lại để có thể sử dụng sau này.

uipath api access information

Bước 2: Get Access Token

Với các thông tin đã về API đã có ở Bước 1, bây giờ hãy get access token bằng cách gửi 1 yêu cầu tới UiPath bằng các thông tin của bạn và lấy 1 access token.

Body (raw)

{
  "grant_type": "refresh_token",
  "client_id": "{{clientId}}",
  "refresh_token": "{{userKey}}"
}

Sample response:

} 
 "access_token": "abcdefghijklmnopqrtuvwxyz1234567890",
 "id_token": "z0y9x8w7v6u5t4s32q1ponmlkjihgfedcba",
 "scope": "openid profile email offline_access",
 "expires_in": 86400,
 "token_type": "Bearer"
}

Bước 3: Lấy thông tin mã folder của UiPath Cloud

“fid” in the Automation Cloud URL

Bước 4: Lấy thông tin mã khởi động process

Bước 5: Lấy mã Robot (Get all)

Bước 6: Start Job

Ở bước này, sau khi đã có các thông tin cần thiết về Access Token, Release Key và Id của Robot muốn khởi động, các bạn gọi một phương thức đơn giản để khởi động robot và thực hiện process thông API.

Body (raw)

{ 
 "startInfo":
  { 
   "ReleaseKey": "f689e02d-f968-494f-8b37-409a1bd85534",
   "Strategy": "Specific",
   "RobotIds": [ 9826 ],
   "JobsCount": 0,
   "Source": "Manual" 
  } 
}

Sample Response:

{
 "@odata.context": "https://cloud.uipath.com/myOrg/myTenant/orchestrator_/odata/$metadata#Jobs",
 "value": [
  {
   "Key": "4d7ea00a-996b-4a7d-961b-9068d9a519b3",
   "StartTime": null,
   "EndTime": null,
   "State": "Pending",
   "JobPriority": "Normal",
   "Source": "Manual",
   "SourceType": "Manual",
   "BatchExecutionKey": "1e089817-98da-4dd0-b527-7aea211c4ef9",
   "Info": null,
   "CreationTime": "2021-04-20T09:06:13.78Z",
   "StartingScheduleId": null,
   "ReleaseName": "Update existsing pet by ID",
   "Type": "Unattended",
   "InputArguments": "{\"status\":\"Sold\"}",
   "OutputArguments": null,
   "HostMachineName": null,
   "HasMediaRecorded": false,
   "PersistenceId": null,
   "ResumeVersion": null,
   "StopStrategy": null,
   "RuntimeType": "Unattended",
   "RequiresUserInteraction": true,
   "ReleaseVersionId": null,
   "EntryPointPath": null,
   "OrganizationUnitId": 515128,
   "OrganizationUnitFullyQualifiedName": null,
   "Reference": "",
   "ProcessType": "Process",
   "Id": 14435785
  }
 ]
}

Tích hợp UiPath API và Power Automate

Trong trường hợp này, RPT sẽ giải quyết một use-case là một nhà tuyển dụng nhận thông tin CV của các ứng viên qua email, sau đó đọc và phân loại các CV để tìm ra ứng viên phù hợp liên hệ phỏng vấn, sau đó trả lời lại email mởi phỏng vấn cho họ. Quy trình như sau:

 • Nhận email chứa các thông tin ứng tuyến
 • Chạy robot duyệt thông tin các CV của ứng viên bằng UiPath API
 • Trả lời email ứng viên

Bước 1: Power Automate -> My Flows -> Create new Automated Cloud Flow

create new flow

Bước 2: Cấu hình trường hợp chạy flow các bạn chọn “When a new email arrives”

email trigger conditions

Bước 3: Thêm flow “HTTP” – sử dụng để gửi API lấy Access Token

flow http send request

Bước 4: Sau khi thực hiện xong bược 3, API sẽ trả về kết quả, chúng ta cần lấy dữ liệu đó và xử lý

flow parse http response

Bước 5: Thêm bước“HTTP” – Gửi request API khởi chạy process

Thêm bước“HTTP” – Gửi request API khởi chạy process

Bước 6: Gửi email cho ứng viên sau khi lọc kết quả từ Bước 5

Trên đây RPT đã giới thiệu với các bạn các bước để sử dụng UiPath API và tích hợp Power Automate, hy vọng các bạn có thể áp dụng cho dự án của mình để tăng thêm sức mạnh cho các ứng dụng tự động hóa. Happy Automation!

Tham khảo thêm

https://postman.uipath.rocks/#59fd9c17-5016-4646-bfcd-3634c402be4f