Tag Archives: automation

RPA là gì?

Trong thời đại cách mạng công nghệp 4.0, nhiều doanh nghiệp đang hoàn thiện quá trình chuyển đổi số (digital transformation) để áp dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và tạo ra các giá trị mới. Nói cách khác, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây (Cloud)…