RPT – Robotic Process Technology

We are an end-to-end consulting services company; we deliver Robotic Process Automation and Data analytic service to support your digital transformation.

Tự động hóa quy trình với RPT

Tại RPT, chúng tôi tư vấn và triển khai các giải pháp giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình của mình. Chúng tôi sử dụng các giải pháp hàng đầu thế giới như UIPath, Microsoft Automate… để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất lao động với cơ sở hạ tầng sẵn có.
Dù bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ mới bắt đầu số hóa hay một doanh nghiệp lớn đã triển khai thành công ERP đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả hơn cho công việc, chúng tôi tin chắc sẽ mang đến một giải pháp phù hợp.

RPT có nhiều năm kinh nghiệm tự động hoa quy trình

20 ++

Quy trình đã thực hiện cho khách hàng

10++

Phần mềm được tự động hóa (SAP, Power BI, Salesforce, Web…)

1000++

Giờ công đã được tiết kiệm cho doanh nghiệp