RPA là gì?

Trong thời đại cách mạng công nghệp 4.0, nhiều doanh nghiệp đang hoàn thiện quá trình chuyển đổi số (digital transformation) để áp dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và tạo ra các giá trị mới. Nói cách khác, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây (Cloud)…

Quy trình thanh toán cho nhà cung cấp trên SAP đối với doanh nghiệp thương mại điện tử

Nếu như bạn đã sử dụng qua hệ thống SAP thì ắt hẳn sẽ biết các công đoạn làm hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp trên SAP sẽ đi qua 3 bước: Tạo yêu cầu mua hàng (Purchase request – PR) => Tạo đơn mua hàng gửi cho nhà cung cấp (Purchase order) […]