GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH THÔNG MINH

Là sự kết hợp công nghệ RPA (robotic process automation) để mô phỏng và tích hợp các hành động của con người trong các hệ thống với AI (artificial intelligent) hiểu được các diễn giải của con người.


Robot in action

BẢNG GIÁ

Với kinh nghiệm tự động hóa quy trình của nhiều lĩnh vực và các cỡ công ty khác nhau, chúng tôi có thể giúp bạn xử lý công việc trong thời gian ngắn nhất

Tư vấn RPA
Liên hệ
Tư vấn triển khai RPA
Đội ngũ chuyên nghiệp
Áp dụng các quy trình chuẩn
Chat với chúng tôi
OUTSOURCING
Liên hệ
Báo cáo theo yêu cầu
Thực hiện bằng robots
Có chuyên gia kiểm tra
Chat với chúng tôi

Bạn có yêu cầu khác?

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay